tensor akışı:: işlem:: JpegShape'i Çıkar

#include <image_ops.h>

JPEG kodlu bir görüntünün şekil bilgilerini çıkarın.

Özet

Bu işlem yalnızca görüntü başlığını ayrıştırır, dolayısıyla DecodeJpeg'den çok daha hızlıdır.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • içindekiler: 0-D. JPEG kodlu görüntü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

  • çıktı_türü: (İsteğe bağlı) İşlemin çıktı türü (int32 veya int64). Varsayılan olarak int32'dir.

İadeler:

  • Output : 1-D. Biçimli görüntü şekli [yükseklik, genişlik, kanallar].

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ExtractJpegShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents)
ExtractJpegShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents, const ExtractJpegShape::Attrs & attrs)

Genel özellikler

image_shape
operation

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

OutputType (DataType x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: ExtractJpegShape:: Öznitelikler

ExtractJpegShape için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

resim_şekli

::tensorflow::Output image_shape

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

JpegShape'i Çıkar

 ExtractJpegShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input contents
)

JpegShape'i Çıkar

 ExtractJpegShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input contents,
  const ExtractJpegShape::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Çıkış Türü

Attrs OutputType(
  DataType x
)