tensor akışı:: işlem:: ToplaNd

#include <array_ops.h>

params dilimleri, indices belirtilen şekle sahip bir Tensörde toplayın .

Özet

indices K boyutlu bir tamsayı tensörüdür; en iyi şekilde indekslerin params dönüştürüldüğü (K-1) boyutlu bir tensör olarak düşünülür; burada her öğe bir params dilimini tanımlar:

output[\\(i_0, ..., i_{K-2}\\)] = params[indices[\\(i_0, ..., i_{K-2}\\)]]

tf.gather indices params axis boyutundaki dilimleri tanımlarken, tf.gather_nd indices params ilk N boyutundaki dilimleri tanımlar; burada N = indices.shape[-1] .

indices son boyutu en fazla params sıralaması olabilir:

indices.shape[-1] <= params.rank

indices son boyutu, params indices.shape[-1] == params.rank ) veya dilimlere (if indices.shape[-1] indices.shape[-1] < params.rank ) karşılık gelir . Çıkış tensörü

indices.shape[:-1] + params.shape[indices.shape[-1]:]
şeklindedir

CPU'da sınır dışı bir dizin bulunursa bir hata döndürüleceğini unutmayın. GPU'da, sınır dışı bir dizin bulunursa karşılık gelen çıkış değerinde 0 saklanır.

Aşağıda bazı örnekler.

Bir matrise basit indeksleme:

  indices = [[0, 0], [1, 1]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = ['a', 'd']

İndekslemeyi bir matrise dilimleyin:

  indices = [[1], [0]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = [['c', 'd'], ['a', 'b']]

3 tensöre indeksleme:

  indices = [[1]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [[['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]

  indices = [[0, 1], [1, 0]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [['c0', 'd0'], ['a1', 'b1']]

  indices = [[0, 0, 1], [1, 0, 1]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = ['b0', 'b1']

Bir matrise toplu indeksleme:

  indices = [[[0, 0]], [[0, 1]]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = [['a'], ['b']]

Bir matrise toplu dilim indeksleme:

  indices = [[[1]], [[0]]]
  params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
  output = [[['c', 'd']], [['a', 'b']]]

3 tensöre toplu indeksleme:

  indices = [[[1]], [[0]]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [[[['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]],
       [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']]]]

  indices = [[[0, 1], [1, 0]], [[0, 0], [1, 1]]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [[['c0', 'd0'], ['a1', 'b1']],
       [['a0', 'b0'], ['c1', 'd1']]]

  indices = [[[0, 0, 1], [1, 0, 1]], [[0, 1, 1], [1, 1, 0]]]
  params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
       [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
  output = [['b0', 'b1'], ['d0', 'c1']]

Ayrıca bkz. tf.gather ve tf.batch_gather .

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • params: Değerlerin toplanacağı tensör.
 • endeksler: Endeks tensörü.

İadeler:

 • Output : indices tarafından verilen indekslerden, şekil indices.shape[:-1] + params.shape[indices.shape[-1]:] ile toplanan params elde edilen değerler.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

GatherNd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

ToplaNd

 GatherNd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const