tensor akışı:: işlem:: V2'yi topla

#include <array_ops.h>

indices göre params eksen axis dilimler toplayın .

Özet

indices herhangi bir boyutta (genellikle 0-D veya 1-D) bir tamsayı tensörü olmalıdır. Shape params.shape[:axis] + indices.shape + params.shape[axis + 1:] ile bir çıktı tensörü üretir; burada:

  # Scalar indices (output is rank(params) - 1).
  output[a_0, ..., a_n, b_0, ..., b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices, b_0, ..., b_n]

  # Vector indices (output is rank(params)).
  output[a_0, ..., a_n, i, b_0, ..., b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices[i], b_0, ..., b_n]

  # Higher rank indices (output is rank(params) + rank(indices) - 1).
  output[a_0, ..., a_n, i, ..., j, b_0, ... b_n] =
   params[a_0, ..., a_n, indices[i, ..., j], b_0, ..., b_n]

CPU'da sınır dışı bir dizin bulunursa bir hata döndürüleceğini unutmayın. GPU'da, sınır dışı bir dizin bulunursa karşılık gelen çıkış değerinde 0 saklanır.

Ayrıca bkz tf.batch_gather ve tf.gather_nd .

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • params: Değerlerin toplanacağı tensör. En azından sıra axis + 1 olmalıdır.
 • endeksler: Endeks tensörü. [0, params.shape[axis]) aralığında olmalıdır.
 • eksen: params toplanacağı indices eksen. Varsayılan olarak ilk boyuta ayarlanır. Negatif indeksleri destekler.

İadeler:

 • Output : Shape params.shape[:axis] + indices.shape + params.shape[axis + 1:] ile indices tarafından verilen indekslerden toplanan params elde edilen değerler.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

GatherV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input axis)
GatherV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input params, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input axis, const GatherV2::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

BatchDims (int64 x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: GatherV2:: Öznitelikler

GatherV2 için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

V2'yi topla

 GatherV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input axis
)

V2'yi topla

 GatherV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input params,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input axis,
 const GatherV2::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Toplu Karartmalar

Attrs BatchDims(
 int64 x
)