tensor akışı:: işlem:: GetSessionHandle

#include <data_flow_ops.h>

Giriş tensörünü geçerli oturumun durumunda saklayın.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • değer: Saklanacak tensör.

İadeler:

  • Output : Oturum durumunda saklanan tensörün tanıtıcısı, dize olarak temsil edilir.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

GetSessionHandle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value)

Genel özellikler

handle
operation

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

halletmek

::tensorflow::Output handle

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

GetSessionHandle

 GetSessionHandle(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input value
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const