tensor akışı:: işlem:: HistogramÖzet

#include <logging_ops.h>

Histogramlı bir Summary protokol arabelleğinin çıktısını alır.

Özet

Oluşturulan "Özet", values ilişkin histogramı içeren bir özet değere sahiptir.

Bu işlem, herhangi bir değer sonlu değilse bir InvalidArgument hatası bildirir.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • etiket: Skaler. Summary.Value için kullanılacak etiket.
  • değerler: Herhangi bir şekil. Histogramı oluşturmak için kullanılacak değerler.

İadeler:

  • Output : Skaler. Serileştirilmiş Summary protokol arabelleği.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

HistogramSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input values)

Genel özellikler

operation
summary

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

özet

::tensorflow::Output summary

Kamu işlevleri

HistogramÖzet

 HistogramSummary(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tag,
  ::tensorflow::Input values
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const