tensor akışı:: işlem:: MaxPoolV2

#include <nn_ops.h>

Girişte maksimum havuzlama gerçekleştirir.

Özet

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • giriş: havuza alınacak 4 boyutlu giriş.
 • ksize: Giriş tensörünün her boyutu için pencerenin boyutu.
 • adımlar: Giriş tensörünün her boyutu için kayan pencerenin adımı.
 • padding: Kullanılacak dolgu algoritmasının türü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • data_format: Giriş ve çıkış verilerinin veri formatını belirtin. Varsayılan format "NHWC" ile veriler şu sırayla saklanır: [batch, in_height, in_width, in_channels]. Alternatif olarak format, veri depolama sırası olan "NCHW" olabilir: [batch, in_channels, in_height, in_width].

İadeler:

 • Output : Maksimum havuzlanmış çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

MaxPoolV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input ksize, :: tensorflow::Input strides, StringPiece padding)
MaxPoolV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input ksize, :: tensorflow::Input strides, StringPiece padding, const MaxPoolV2::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

DataFormat (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: MaxPoolV2:: Öznitelikler

MaxPoolV2 için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

MaxPoolV2

 MaxPoolV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input ksize,
 ::tensorflow::Input strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolV2

 MaxPoolV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input ksize,
 ::tensorflow::Input strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolV2::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Veri formatı

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)