tensor akışı:: işlem:: SonrakiSonra

#include <math_ops.h>

x1 x2 yönündeki bir sonraki temsil edilebilir değerini öğe bazında döndürür.

Özet

Bu işlem, C++ std::nextafter işleviyle aynı sonucu döndürür.

Ayrıca normalin altında bir sayı da döndürebilir.

(cpp) C++ std::nextafter işlevine eşdeğerdir.

Argümanlar:

İadeler:

  • Output : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

NextAfter (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x1, :: tensorflow::Input x2)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

SonrakiSonra

 NextAfter(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x1,
  ::tensorflow::Input x2
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const