tensor akışı:: işlem:: OneHot

#include <array_ops.h>

Tek sıcak tensör döndürür.

Özet

indices indekslerle temsil edilen konumlar değere on_value değer alırken, diğer tüm konumlar off_value değer alır.

Giriş indices N sıralaması ise, çıktı N+1 sıralamasına sahip olacaktır. Yeni eksen, boyut axis oluşturulur (varsayılan: yeni eksen sona eklenir).

indices skaler ise çıktı şekli uzunluk depth bir vektörü olacaktır.

indices uzunluk features bir vektörüyse çıktı şekli şöyle olacaktır:

 features x depth if axis == -1
 depth x features if axis == 0

indices [batch, features] şeklinde bir matris (toplu iş) ise çıktı şekli şöyle olacaktır:

 batch x features x depth if axis == -1
 batch x depth x features if axis == 1
 depth x batch x features if axis == 0

Örnekler

Diyelim ki

 indices = [0, 2, -1, 1]
 depth = 3
 on_value = 5.0
 off_value = 0.0
 axis = -1

Daha sonra çıktı şu şekildedir: [4 x 3] :

output =
 [5.0 0.0 0.0] // one_hot(0)
 [0.0 0.0 5.0] // one_hot(2)
 [0.0 0.0 0.0] // one_hot(-1)
 [0.0 5.0 0.0] // one_hot(1)

Diyelim ki

 indices = [0, 2, -1, 1]
 depth = 3
 on_value = 0.0
 off_value = 3.0
 axis = 0

Daha sonra çıktı şu şekildedir: [3 x 4] :

output =
 [0.0 3.0 3.0 3.0]
 [3.0 3.0 3.0 0.0]
 [3.0 3.0 3.0 3.0]
 [3.0 0.0 3.0 3.0]
// ^        one_hot(0)
//   ^      one_hot(2)
//     ^    one_hot(-1)
//       ^  one_hot(1)

Diyelim ki

 indices = [[0, 2], [1, -1]]
 depth = 3
 on_value = 1.0
 off_value = 0.0
 axis = -1

O zaman çıktı şu şekilde olur: [2 x 2 x 3] :

output =
 [
  [1.0, 0.0, 0.0] // one_hot(0)
  [0.0, 0.0, 1.0] // one_hot(2)
 ][
  [0.0, 1.0, 0.0] // one_hot(1)
  [0.0, 0.0, 0.0] // one_hot(-1)
 ]

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • endeksler: Endekslerin tensörü.
 • derinlik: Bir sıcak boyutun derinliğini tanımlayan bir skaler.
 • on_value: indices[j] = i olduğunda çıktıda doldurulacak değeri tanımlayan bir skaler.
 • off_value: indices[j] != i olduğunda çıktıda doldurulacak değeri tanımlayan bir skaler.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • eksen: Doldurulacak eksen (varsayılan: -1, yeni bir en iç eksen).

İadeler:

 • Output : Tek sıcak tensör.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

OneHot (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input depth, :: tensorflow::Input on_value, :: tensorflow::Input off_value)
OneHot (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input depth, :: tensorflow::Input on_value, :: tensorflow::Input off_value, const OneHot::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Axis (int64 x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: OneHot:: Öznitelikler

OneHot için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

OneHot

 OneHot(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input depth,
 ::tensorflow::Input on_value,
 ::tensorflow::Input off_value
)

OneHot

 OneHot(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input depth,
 ::tensorflow::Input on_value,
 ::tensorflow::Input off_value,
 const OneHot::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Eksen

Attrs Axis(
 int64 x
)