tensor akışı:: işlem:: OrderedMapPeek

#include <data_flow_ops.h>

Op, belirtilen anahtardaki değerlere göz atar.

Özet

Eğer

temel konteyner bu anahtarı içermiyorsa, bu operasyon bunu yapana kadar engelleyecektir. Bu Operasyon performans için optimize edilmiştir.

Argümanlar:

İadeler:

 • OutputList : Değerler tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

OrderedMapPeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapPeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapPeek::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
values

Kamu işlevleri

operator[] (size_t index) const

Genel statik işlevler

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: OrderedMapPeek:: Öznitelikler

OrderedMapPeek için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

değerler

::tensorflow::OutputList values

Kamu işlevleri

OrderedMapPeek

 OrderedMapPeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

OrderedMapPeek

 OrderedMapPeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const OrderedMapPeek::Attrs & attrs
)

Şebeke[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Genel statik işlevler

Kapasite

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Konteyner

Attrs Container(
 StringPiece x
)

Bellek Sınırı

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

PaylaşılanAd

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)