tensor akışı:: işlem:: OrderedMapUnstageNoKey

#include <data_flow_ops.h>

Op, en küçük olan (anahtar, değer) öğesini kaldırır ve döndürür.

Özet

alttaki konteynerden anahtar. Temel kapsayıcı öğe içermiyorsa, op, öğe içerene kadar engellenecektir.

Argümanlar:

İadeler:

 • Output anahtarı
 • OutputList değerleri

Yapıcılar ve Yıkıcılar

OrderedMapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapUnstageNoKey (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapUnstageNoKey::Attrs & attrs)

Genel özellikler

key
operation
values

Genel statik işlevler

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: OrderedMapUnstageNoKey:: Attrs

OrderedMapUnstageNoKey için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

anahtar

::tensorflow::Output key

operasyon

Operation operation

değerler

::tensorflow::OutputList values

Kamu işlevleri

OrderedMapUnstageNoKey

 OrderedMapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

OrderedMapUnstageNoKey

 OrderedMapUnstageNoKey(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const OrderedMapUnstageNoKey::Attrs & attrs
)

Genel statik işlevler

Kapasite

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Konteyner

Attrs Container(
 StringPiece x
)

Bellek Sınırı

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

PaylaşılanAd

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)