tensor akışı:: işlem:: ParametrelendirilmişKesilmişNormal

#include <random_ops.h>

Normal dağılımdan rastgele değerler çıkarır.

Özet

Parametrelerin her biri bir olabilir

çıktının tamamına uygulanan skaler veya her parti için parametreleri saklayan uzunluk şeklinin[0] bir vektörü.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • şekil: Çıkış tensörünün şekli. Gruplar 0'ıncı boyuta göre indekslenir.
 • şu anlama gelir: Her partinin ortalama parametresi.
 • stdevs: Her partinin standart sapma parametresi. 0'dan büyük olmalıdır.
 • minvals: Minimum kesinti. -sonsuz olabilir.
 • maxvals: Maksimum kesim. +Sonsuz olabilir ve her parti için minimum değerden büyük olmalıdır.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • tohum: seed veya seed2 sıfırdan farklı olarak ayarlanırsa, rastgele sayı üreteci verilen tohum tarafından tohumlanır. Aksi takdirde rastgele bir tohumla tohumlanır.
 • tohum2: Tohum çarpışmasını önlemek için ikinci bir tohum.

İadeler:

 • Output : Her satır için parametreler kullanılarak rastgele kesilmiş normal değerlerle doldurulmuş, sayı_batch x sample_per_batch şeklinde bir matris.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ParameterizedTruncatedNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input means, :: tensorflow::Input stdevs, :: tensorflow::Input minvals, :: tensorflow::Input maxvals)
ParameterizedTruncatedNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input means, :: tensorflow::Input stdevs, :: tensorflow::Input minvals, :: tensorflow::Input maxvals, const ParameterizedTruncatedNormal::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: ParameterizedTruncatedNormal:: Öznitelikler

ParameterizedTruncatedNormal için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

ParametrelendirilmişKesilmişNormal

 ParameterizedTruncatedNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input means,
 ::tensorflow::Input stdevs,
 ::tensorflow::Input minvals,
 ::tensorflow::Input maxvals
)

ParametrelendirilmişKesilmişNormal

 ParameterizedTruncatedNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input means,
 ::tensorflow::Input stdevs,
 ::tensorflow::Input minvals,
 ::tensorflow::Input maxvals,
 const ParameterizedTruncatedNormal::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Tohum

Attrs Seed(
 int64 x
)

Tohum2

Attrs Seed2(
 int64 x
)