tensor akışı:: işlem:: AyrıştırmaTensor

#include <parsing_ops.h>

Serileştirilmiş bir tensorflow.TensorProto protokolünü Tensor'a dönüştürür.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • serileştirilmiş: Serileştirilmiş bir TensorProto protokolünü içeren skaler bir dize.
  • out_type: Serileştirilmiş tensörün türü. Sağlanan tür serileştirilmiş tensörün türüyle eşleşmelidir ve hiçbir örtülü dönüştürme gerçekleşmez.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ParseTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, DataType out_type)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

AyrıştırmaTensor

 ParseTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input serialized,
  DataType out_type
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const