tensor akışı:: işlem:: QuantizedAdd

#include <math_ops.h>

Nicelenmiş arabellekler üzerinde çalışarak x + y öğesi bazında döndürür.

Özet

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • min_x: En düşük nicelenmiş x değerinin temsil ettiği float değeri.
 • max_x: En yüksek nicelenmiş x değerinin temsil ettiği float değeri.
 • min_y: En düşük nicelenmiş y değerinin temsil ettiği float değeri.
 • max_y: En yüksek nicelenmiş y değerinin temsil ettiği float değeri.

İadeler:

 • Output z
 • Output min_z: En düşük nicelenmiş çıkış değerinin temsil ettiği kayan değer.
 • Output max_z: En yüksek nicelenmiş çıkış değerinin temsil ettiği kayan değer.

NOT : QuantizedAdd sınırlı yayın biçimlerini destekler. Burada yayın hakkında daha fazla bilgi

Yapıcılar ve Yıkıcılar

QuantizedAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, :: tensorflow::Input min_x, :: tensorflow::Input max_x, :: tensorflow::Input min_y, :: tensorflow::Input max_y)
QuantizedAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, :: tensorflow::Input min_x, :: tensorflow::Input max_x, :: tensorflow::Input min_y, :: tensorflow::Input max_y, const QuantizedAdd::Attrs & attrs)

Genel özellikler

max_z
min_z
operation
z

Genel statik işlevler

Toutput (DataType x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: QuantizedAdd:: Öznitelikler

QuantizedAdd için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

max_z

::tensorflow::Output max_z

min_z

::tensorflow::Output min_z

operasyon

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Kamu işlevleri

QuantizedAdd

 QuantizedAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y,
 ::tensorflow::Input min_x,
 ::tensorflow::Input max_x,
 ::tensorflow::Input min_y,
 ::tensorflow::Input max_y
)

QuantizedAdd

 QuantizedAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y,
 ::tensorflow::Input min_x,
 ::tensorflow::Input max_x,
 ::tensorflow::Input min_y,
 ::tensorflow::Input max_y,
 const QuantizedAdd::Attrs & attrs
)

Genel statik işlevler

Çıkış

Attrs Toutput(
 DataType x
)