tensor akışı:: işlem:: SıraKapat

#include <data_flow_ops.h>

Verilen kuyruğu kapatır.

Özet

Bu işlem, verilen kuyrukta daha fazla öğenin sıraya alınmayacağının sinyalini verir. Sonraki Enqueue(Many) işlemleri başarısız olur. Kuyrukta yeterli öğe kalırsa sonraki Dequeue(Many) işlemleri başarılı olmaya devam edecektir. Engelleyecek sonraki Dequeue(Many) işlemleri hemen başarısız olur.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • tanıtıcı: Bir kuyruğun tanıtıcısı.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

  • cancel_pending_enqueues: Doğruysa, verilen kuyrukta engellenen tüm beklemedeki sıraya alma istekleri iptal edilecektir.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

QueueClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)
QueueClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, const QueueClose::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel statik işlevler

CancelPendingEnqueues (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: QueueClose:: Öznitelikler

QueueClose için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

SıraKapat

 QueueClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

SıraKapat

 QueueClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  const QueueClose::Attrs & attrs
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const 

Genel statik işlevler

İptalBeklemedeSıralamalar

Attrs CancelPendingEnqueues(
  bool x
)