tensor akışı:: işlem:: QueueDequeueMany

#include <data_flow_ops.h>

Verilen kuyruktan bir veya daha fazla tensörün n sayıda demetini kuyruktan çıkarır.

Özet

Kuyruk kapalıysa ve n az öğe varsa OutOfRange hatası döndürülür.

Bu işlem, tek bir bileşen tensörü oluşturmak için kuyruk öğesi bileşen tensörlerini 0'ıncı boyut boyunca birleştirir. Sıradan çıkarılan demetteki tüm bileşenler 0'ıncı boyutta n boyutuna sahip olacaktır.

Bu işlemin k çıkışı vardır; burada k , verilen kuyrukta saklanan demetlerdeki bileşenlerin sayısıdır ve çıktı i , kuyruğundan çıkarılan demetin i'inci bileşenidir.

Not Kuyruk boşsa, bu işlem n öğenin kuyruğundan çıkana kadar (veya belirtilmişse 'timeout_ms' geçene kadar) engellenecektir.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • tanıtıcı: Bir kuyruğun tanıtıcısı.
 • n: Sıradan çıkarılacak demetlerin sayısı.
 • bileşen_tipleri: Bir demetteki her bileşenin türü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • timeout_ms: Kuyrukta n'den az öğe varsa, bu işlem timeout_ms milisaniyeye kadar engelleyecektir. Not: Bu seçenek henüz desteklenmemektedir.

İadeler:

 • OutputList : Tuple olarak kuyruğundan çıkarılan bir veya daha fazla tensör.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

QueueDequeueMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input n, const DataTypeSlice & component_types)
QueueDequeueMany (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input n, const DataTypeSlice & component_types, const QueueDequeueMany::Attrs & attrs)

Genel özellikler

components
operation

Kamu işlevleri

operator[] (size_t index) const

Genel statik işlevler

TimeoutMs (int64 x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: QueueDequeueMany:: Öznitelikler

QueueDequeueMany için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcıları.

Genel özellikler

bileşenler

::tensorflow::OutputList components

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

QueueDequeueMany

 QueueDequeueMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input n,
 const DataTypeSlice & component_types
)

QueueDequeueMany

 QueueDequeueMany(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input handle,
 ::tensorflow::Input n,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const QueueDequeueMany::Attrs & attrs
)

Şebeke[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Genel statik işlevler

Zaman aşımıMs

Attrs TimeoutMs(
 int64 x
)