tensor akışı:: işlem:: RastgelePoissonV2

#include <random_ops.h>

Orana göre tanımlanan Poisson dağılımlarından rastgele değerler çıkarır.

Özet

Bu operasyonda hıza bağlı olarak iki algoritma kullanılır. Hız >= 10 ise, dönüşüm-reddetme yoluyla örneklerin elde edilmesi için Hormann'ın algoritması kullanılır. Bkz. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0167668793909974 .

Aksi halde, tekdüze rastgele değişkenlerin çarpılması yoluyla numuneler elde etmek için Knuth'un algoritması kullanılır. Bkz. Donald E. Knuth (1969). Yarı Sayısal Algoritmalar. Bilgisayar Programlama Sanatı, Cilt 2. Addison Wesley

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • şekil: 1 boyutlu tamsayı tensörü. Oran olarak verilen şekil parametreleri ile tanımlanan her dağılımdan bağımsız numunelerin şekli çizilir.
 • oran: Her skalerin ilgili poisson dağılımını tanımlayan bir "oran" parametresi olduğu bir tensör.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • tohum: seed veya seed2 sıfırdan farklı olarak ayarlanırsa, rastgele sayı üreteci verilen tohum tarafından tohumlanır. Aksi halde rastgele bir tohumla tohumlanır.
 • tohum2: Tohum çarpışmasını önlemek için ikinci bir tohum.

İadeler:

 • Output : şekil shape + shape(rate) olan bir tensör. Her dilim [:, ..., :, i0, i1, ...iN] rate[i0, i1, ...iN] için çizilmiş örnekleri içerir.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

RandomPoissonV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input rate)
RandomPoissonV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input rate, const RandomPoissonV2::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Dtype (DataType x)
Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: RandomPoissonV2:: Öznitelikler

RandomPoissonV2 için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

RastgelePoissonV2

 RandomPoissonV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input rate
)

RastgelePoissonV2

 RandomPoissonV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input rate,
 const RandomPoissonV2::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Dtipi

Attrs Dtype(
 DataType x
)

Tohum

Attrs Seed(
 int64 x
)

Tohum2

Attrs Seed2(
 int64 x
)