tensor akışı:: işlem:: RastgeleÜniforma

#include <random_ops.h>

Tekdüze bir dağılımdan rastgele değerler çıkarır.

Özet

Üretilen değerler [0, 1) aralığında düzgün bir dağılım izler. Alt sınır 0 aralığa dahil edilirken üst sınır 1 hariç tutulur.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • şekil: Çıkış tensörünün şekli.
 • dtype: Çıktının türü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • tohum: seed veya seed2 sıfırdan farklı olarak ayarlanırsa, rastgele sayı üreteci verilen tohum tarafından tohumlanır. Aksi takdirde rastgele bir tohumla tohumlanır.
 • tohum2: Tohum çarpışmasını önlemek için ikinci bir tohum.

İadeler:

 • Output : Düzgün rastgele değerlerle doldurulmuş, belirtilen şekle sahip bir tensör.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

RandomUniform (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype)
RandomUniform (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype, const RandomUniform::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: RandomUniform:: Öznitelikler

RandomUniform için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

RastgeleÜniforma

 RandomUniform(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype
)

RastgeleÜniforma

 RandomUniform(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype,
 const RandomUniform::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Tohum

Attrs Seed(
 int64 x
)

Tohum2

Attrs Seed2(
 int64 x
)