tensor akışı:: işlem:: ReaderRestoreState

#include <io_ops.h>

Okuyucuyu önceden kaydedilmiş bir duruma geri yükleyin .

Özet

Tüm Okuyucular geri yüklemeyi desteklemez; dolayısıyla bu, Uygulanmamış bir hataya neden olabilir.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • Reader_handle: Bir Reader'ı işleyin.
  • durum: Reader_handle türüyle eşleşen bir Reader'ın ReaderSerializeState sonucu.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ReaderRestoreState (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input state)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

ReaderRestoreState

 ReaderRestoreState(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input state
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const