tensor akışı:: işlem:: ResourceApplyCenteredRMSProp

#include <training_ops.h>

'*var'ı ortalanmış RMSProp algoritmasına göre güncelleyin.

Özet

Merkezlenmiş RMSProp algoritması, (merkezlenmemiş) ikinci anı kullanan normal RMSProp'un aksine, normalleştirme için ortalanmış ikinci momentin (yani varyansın) bir tahminini kullanır. Bu genellikle eğitime yardımcı olur, ancak hesaplama ve hafıza açısından biraz daha pahalıdır.

Bu algoritmanın yoğun uygulanmasında mg, ms ve mom'un grad sıfır olsa bile güncelleneceğini, ancak bu seyrek uygulamada mg, ms ve mom'un grad'ın sıfır olduğu yinelemelerde güncellenmeyeceğini unutmayın.

ortalama_kare = bozunum * ortalama_kare + (1-bozunma) * gradyan ** 2 ortalama_gradyan = bozunma * ortalama_gradyan + (1-bozunma) * gradyan

Delta = öğrenme_oranı * gradyan / sqrt(ortalama_kare + epsilon - ortalama_grad ** 2)

mg <- rho * mg_{t-1} + (1-rho) * derece ms <- rho * ms_{t-1} + (1-rho) * derece * derece anne <- momentum * anne_{t-1 } + lr * grad / sqrt(ms - mg * mg + epsilon) var <- var - mom

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • var: Bir Variable()'dan olmalıdır.
 • mg: Bir Değişken()'den olmalıdır.
 • ms: Bir Variable()'dan olmalıdır.
 • anne: Bir Variable()'dan olmalı.
 • lr: Ölçeklendirme faktörü. Bir skaler olmalı.
 • rho: Bozunma oranı. Bir skaler olmalı.
 • epsilon: Ridge terimi. Bir skaler olmalı.
 • grad: Gradyan.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • use_locking: True ise var, mg, ms ve mom tensörlerinin güncellenmesi bir kilitle korunur; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ResourceApplyCenteredRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input mg, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad)
ResourceApplyCenteredRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input mg, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, const ResourceApplyCenteredRMSProp::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel statik işlevler

UseLocking (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: ResourceApplyCenteredRMSProp:: Öznitelikler

ResourceApplyCenteredRMSProp için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

ResourceApplyCenteredRMSProp

 ResourceApplyCenteredRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input mg,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad
)

ResourceApplyCenteredRMSProp

 ResourceApplyCenteredRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input mg,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ResourceApplyCenteredRMSProp::Attrs & attrs
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const 

Genel statik işlevler

KullanımKilitleme

Attrs UseLocking(
 bool x
)