tensor akışı:: işlem:: KaynakUygulaYakın GradyanDescent

#include <training_ops.h>

'*var'ı sabit öğrenme oranına sahip FOBOS algoritması olarak güncelleyin.

Özet

prox_v = var - alpha * delta var = işaret(prox_v)/(1+alpha*l2) * max{|prox_v|-alpha*l1,0}

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • var: Bir Variable()'dan olmalıdır.
 • alfa: Ölçeklendirme faktörü. Bir skaler olmalı.
 • l1: L1 düzenlemesi. Bir skaler olmalı.
 • l2: L2 düzenlemesi. Bir skaler olmalı.
 • delta: Değişiklik.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • use_locking: True ise çıkarma işlemi bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ResourceApplyProximalGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input delta)
ResourceApplyProximalGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input delta, const ResourceApplyProximalGradientDescent::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel statik işlevler

UseLocking (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: ResourceApplyProximalGradientDescent:: Attrs

ResourceApplyProximalGradientDescent için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

KaynakUygulaYakın GradyanDescent

 ResourceApplyProximalGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input delta
)

KaynakUygulaYakın GradyanDescent

 ResourceApplyProximalGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input delta,
 const ResourceApplyProximalGradientDescent::Attrs & attrs
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const 

Genel statik işlevler

KullanımKilitleme

Attrs UseLocking(
 bool x
)