tensor akışı:: işlem:: KaynakSparseApplyAdagrad

#include <training_ops.h>

Adagrad şemasına göre '*var' ve '*accum'daki ilgili girişleri güncelleyin.

Özet

Yani grad kullandığımız satırlar için var ve accum'u şu şekilde güncelliyoruz: accum += grad * grad var -= lr * grad * (1 / sqrt(accum))

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • var: Bir Variable()'dan olmalıdır.
 • accum: Bir Variable()'dan olmalıdır.
 • lr: Öğrenme oranı. Bir skaler olmalı.
 • grad: Gradyan.
 • indeksler: var ve accum'un ilk boyutuna ait indekslerin bir vektörü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • use_locking: True ise, var ve accum tensörlerinin güncellenmesi bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ResourceSparseApplyAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
ResourceSparseApplyAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const ResourceSparseApplyAdagrad::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel statik işlevler

UpdateSlots (bool x)
UseLocking (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyAdagrad:: Öznitelikler

ResourceSparseApplyAdagrad için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcıları.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

KaynakSparseApplyAdagrad

 ResourceSparseApplyAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

KaynakSparseApplyAdagrad

 ResourceSparseApplyAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const ResourceSparseApplyAdagrad::Attrs & attrs
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const 

Genel statik işlevler

Güncelleme Yuvaları

Attrs UpdateSlots(
 bool x
)

KullanımKilitleme

Attrs UseLocking(
 bool x
)