tensor akışı:: işlem:: KaynakSparseApplyKerasMomentum

#include <training_ops.h>

Momentum şemasına göre '*var' ve '*accum'daki ilgili girişleri güncelleyin.

Özet

Nesterov momentumunu kullanmak istiyorsanız use_nesterov = True değerini ayarlayın.

Yani, derecelendirdiğimiz satırlar için var ve accum'u aşağıdaki gibi güncelleriz:

birikim = birikim * momentum - lr * derece var += birikim

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • var: Bir Variable()'dan olmalıdır.
 • accum: Bir Variable()'dan olmalıdır.
 • lr: Öğrenme oranı. Bir skaler olmalı.
 • grad: Gradyan.
 • indeksler: var ve accum'un ilk boyutuna ait indekslerin bir vektörü.
 • momentum: momentum. Bir skaler olmalı.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • use_locking: True ise, var ve accum tensörlerinin güncellenmesi bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.
 • use_nesterov: Eğer True ise, hesaplama derecesine iletilen tensör var + momentum * accum olacaktır, yani sonuçta elde ettiğiniz var aslında var + momentum * accum olacaktır.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ResourceSparseApplyKerasMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input momentum)
ResourceSparseApplyKerasMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input momentum, const ResourceSparseApplyKerasMomentum::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel statik işlevler

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyKerasMomentum:: Öznitelikler

ResourceSparseApplyKerasMomentum için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcıları.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

KaynakSparseApplyKerasMomentum

 ResourceSparseApplyKerasMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input momentum
)

KaynakSparseApplyKerasMomentum

 ResourceSparseApplyKerasMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input momentum,
 const ResourceSparseApplyKerasMomentum::Attrs & attrs
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const 

Genel statik işlevler

KullanımKilitleme

Attrs UseLocking(
 bool x
)

KullanımNesterov

Attrs UseNesterov(
 bool x
)