tensor akışı:: işlem:: KaynakSparseApplyProximalGradientDescent

#include <training_ops.h>

Sabit öğrenme oranına sahip FOBOS algoritması olarak seyrek güncelleme '*var'.

Özet

Yani, derecelendirdiğimiz satırlar için var'ı şu şekilde güncelleriz: prox_v = var - alpha * grad var =sign(prox_v)/(1+alpha*l2) * max{|prox_v|-alpha*l1,0}

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • var: Bir Variable()'dan olmalıdır.
 • alfa: Ölçeklendirme faktörü. Bir skaler olmalı.
 • l1: L1 düzenlemesi. Bir skaler olmalı.
 • l2: L2 düzenlemesi. Bir skaler olmalı.
 • grad: Gradyan.
 • indeksler: var ve accum'un ilk boyutuna ait indekslerin bir vektörü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • use_locking: True ise çıkarma işlemi bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ResourceSparseApplyProximalGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
ResourceSparseApplyProximalGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const ResourceSparseApplyProximalGradientDescent::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel statik işlevler

UseLocking (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyProximalGradientDescent:: Attrs

ResourceSparseApplyProximalGradientDescent için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

KaynakSparseApplyProximalGradientDescent

 ResourceSparseApplyProximalGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

KaynakSparseApplyProximalGradientDescent

 ResourceSparseApplyProximalGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const ResourceSparseApplyProximalGradientDescent::Attrs & attrs
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const 

Genel statik işlevler

KullanımKilitleme

Attrs UseLocking(
 bool x
)