tensor akışı:: işlem:: KaynakSparseApplyRMSProp

#include <training_ops.h>

'*var'ı RMSProp algoritmasına göre güncelleyin.

Özet

Bu algoritmanın yoğun uygulanmasında ms ve mom'in derece sıfır olsa bile güncelleneceğini, ancak bu seyrek uygulamada ms ve mom'in derecenin sıfır olduğu yinelemelerde güncellenmeyeceğini unutmayın.

ortalama_kare = bozunma * ortalama_kare + (1-bozunma) * gradyan ** 2 Delta = öğrenme_oranı * gradyan / sqrt(ortalama_kare + epsilon)

ms <- rho * ms_{t-1} + (1-rho) * grad * grad mom <- momentum * mom_{t-1} + lr * grad / sqrt(ms + epsilon) var <- var - mom

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • var: Bir Variable()'dan olmalıdır.
 • ms: Bir Variable()'dan olmalıdır.
 • anne: Bir Variable()'dan olmalı.
 • lr: Ölçeklendirme faktörü. Bir skaler olmalı.
 • rho: Bozunma oranı. Bir skaler olmalı.
 • epsilon: Ridge terimi. Bir skaler olmalı.
 • grad: Gradyan.
 • indeksler: var, ms ve mom'un birinci boyutuna ait indekslerin bir vektörü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • use_locking: True ise var, ms ve mom tensörlerinin güncellenmesi bir kilitle korunur; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ResourceSparseApplyRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
ResourceSparseApplyRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const ResourceSparseApplyRMSProp::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel statik işlevler

UseLocking (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyRMSProp:: Öznitelikler

ResourceSparseApplyRMSProp için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

KaynakSparseApplyRMSProp

 ResourceSparseApplyRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

KaynakSparseApplyRMSProp

 ResourceSparseApplyRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const ResourceSparseApplyRMSProp::Attrs & attrs
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const 

Genel statik işlevler

KullanımKilitleme

Attrs UseLocking(
 bool x
)