tensor akışı:: işlem:: DağılımMaks.

#include <state_ops.h>

max işlemi kullanarak seyrek güncellemeleri değişken bir referansa azaltır.

Özet

Bu işlem

# Scalar indices
ref[indices, ...] = max(ref[indices, ...], updates[...])

# Vector indices (for each i)
ref[indices[i], ...] = max(ref[indices[i], ...], updates[i, ...])

# High rank indices (for each i, ..., j)
ref[indices[i, ..., j], ...] = max(ref[indices[i, ..., j], ...], updates[i, ..., j, ...])
hesaplar

Bu işlem, güncelleme tamamlandıktan sonra ref çıktısını verir. Bu, sıfırlama değerini kullanması gereken işlemleri zincirlemeyi kolaylaştırır.

Yinelenen girişler doğru şekilde işlenir: birden fazla indices aynı konuma başvuruyorsa katkıları birleştirilir.

updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] veya updates.shape = [] gerektirir.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • ref: Variable bir düğümden olmalıdır.
 • indeksler: ref ilk boyutuna endekslerin tensörü.
 • güncellemeler: ref indirgenecek güncellenmiş değerlerin tensörü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • use_locking: True ise güncelleme bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.

İadeler:

 • Output : = ref ile aynı. Güncelleme yapıldıktan sonra güncellenen değerleri kullanmak isteyen işlemler için kolaylık sağlamak amacıyla geri döndü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ScatterMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterMax::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output_ref

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

UseLocking (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: ScatterMax:: Öznitelikler

ScatterMax için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı_ref

::tensorflow::Output output_ref

Kamu işlevleri

DağılımMaks.

 ScatterMax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

DağılımMaks.

 ScatterMax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterMax::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

KullanımKilitleme

Attrs UseLocking(
 bool x
)