tensor akışı:: işlem:: Tensor'u Serileştir

#include <parsing_ops.h>

Bir Tensor'u serileştirilmiş bir TensorProto protokolüne dönüştürür.

Özet

Argümanlar:

İadeler:

  • Output : Giriş tensörünün serileştirilmiş bir TensorProto protokolü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

SerializeTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tensor)

Genel özellikler

operation
serialized

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

serileştirilmiş

::tensorflow::Output serialized

Kamu işlevleri

Tensor'u Serileştir

 SerializeTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tensor
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const