tensor akışı:: işlem:: Sinh

#include <math_ops.h>

Hiperbolik sinüs x'i öğe bazında hesaplar.

Özet

Bir giriş tensörü verildiğinde, bu fonksiyon tensördeki her elemanın hiperbolik sinüsünü hesaplar. Giriş aralığı [-inf,inf] ve çıkış aralığı [-inf,inf] şeklindedir.

  x = tf.constant([-float("inf"), -9, -0.5, 1, 1.2, 2, 10, float("inf")])
  tf.math.sinh(x) ==> [-inf -4.0515420e+03 -5.2109528e-01 1.1752012e+00 1.5094614e+00 3.6268604e+00 1.1013232e+04 inf]
  

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Sinh (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

sen

::tensorflow::Output y

Kamu işlevleri

Sinh

 Sinh(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const