tensor akışı:: işlem:: SeyrekSegmentSqrtN

#include <math_ops.h>

Bir tensörün seyrek bölümleri boyunca toplamı N'nin karesine bölerek hesaplar.

Özet

N, azaltılan parçanın boyutudur.

Kullanım örnekleri için tf.sparse.segment_sum bakın.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • endeksler: 1 boyutlu bir tensör. segment_ids ile aynı sıralamaya sahiptir.
  • segment_ids: 1 boyutlu bir tensör. Değerler sıralanmalı ve tekrarlanabilir olmalıdır.

İadeler:

  • Output : Segment sayısı olan k boyutuna sahip 0 boyutu dışında verilerle aynı şekle sahiptir.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

SparseSegmentSqrtN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

SeyrekSegmentSqrtN

 SparseSegmentSqrtN(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const