tensor akışı:: işlem:: StringToHashBucketFast

#include <string_ops.h>

Giriş Tensörü'ndeki her dizeyi, belirli sayıda kovayla karma moduna dönüştürür.

Özet

Hash işlevi, süreç içindeki dizenin içeriğine göre belirleyicidir ve asla değişmez. Ancak kriptografiye uygun değildir. Bu işlev, CPU zamanının kısıtlı olduğu ve girişlerin güvenilir veya önemsiz olduğu durumlarda kullanılabilir. Düşmanların hepsinin aynı pakete karma yaptığı girdiler oluşturma riski vardır. Bu sorunu önlemek için tf.string_to_hash_bucket_strong ile güçlü bir karma işlevi kullanın.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • giriş: Bir karma paketi atamak için kullanılan dizeler.
  • num_buckets: Kova sayısı.

İadeler:

  • Output : string_tensor girişiyle aynı şekle sahip bir Tensör .

Yapıcılar ve Yıkıcılar

StringToHashBucketFast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, int64 num_buckets)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

StringToHashBucketFast

 StringToHashBucketFast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  int64 num_buckets
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const