tensor akışı:: işlem:: StringUpper

#include <string_ops.h>

YAPILACAK: belge ekle.

Özet

Argümanlar:

İadeler:

  • Output : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

StringUpper (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
StringUpper (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const StringUpper::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Encoding (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: StringUpper:: Öznitelikler

StringUpper için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

StringUpper

 StringUpper(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

StringUpper

 StringUpper(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const StringUpper::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Kodlama

Attrs Encoding(
  StringPiece x
)