tensor akışı:: işlem:: TensorArrayClose

#include <data_flow_ops.h>

TensorArray'i kaynak kapsayıcısından silin.

Özet

Bu, kullanıcının bir adımın/çalışmanın ortasında kaynağı kapatıp serbest bırakmasına olanak tanır.

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

TensorArrayClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

Genel özellikler

operation

Kamu işlevleri

operator::tensorflow::Operation () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

TensorArrayClose

 TensorArrayClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

operatör::tensorflow::İşlem

 operator::tensorflow::Operation() const