tensor akışı:: işlem:: TensorArrayRead

#include <data_flow_ops.h>

TensorArray'den bir öğeyi çıkış value okuyun.

Özet

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • tanıtıcı: TensorArray'in tanıtıcısı.
  • flow_in: İşlemlerin uygun şekilde zincirlenmesini zorlayan kayan noktalı bir skaler.
  • dtype: Döndürülen öğenin türü.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

TensorArrayRead (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input index, :: tensorflow::Input flow_in, DataType dtype)

Genel özellikler

operation
value

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

değer

::tensorflow::Output value

Kamu işlevleri

TensorArrayRead

 TensorArrayRead(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input index,
  ::tensorflow::Input flow_in,
  DataType dtype
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const