tensor akışı:: işlem:: SıralanmamışSegmentBirleştirme

#include <string_ops.h>

segment_ids dayalı olarak inputs öğelerini birleştirir.

Özet

Bir tensörün bölümleri boyunca dize birleşimini hesaplar. Sıra N olan segment_ids ve N+M sırasına sahip data verildiğinde:

`output[i, k1...kM] = strings.join([data[j1...jN, k1...kM])`

burada birleştirme tüm [j1...jN] üzerindedir, öyle ki segment_ids[j1...jN] = i. Dizeler satır ana sırasına göre birleştirilir.

Örneğin:

inputs = [['Y', 'q', 'c'], ['Y', '6', '6'], ['p', 'G', 'a']]
output_array = string_ops.unsorted_segment_join(inputs=inputs,
                        segment_ids=[1, 0, 1],
                        num_segments=2,
                        separator=':'))
# output_array ==> [['Y', '6', '6'], ['Y:p', 'q:G', 'c:a']]

inputs = ['this', 'is', 'a', 'test']
output_array = string_ops.unsorted_segment_join(inputs=inputs,
                        segment_ids=[0, 0, 0, 0],
                        num_segments=1,
                        separator=':'))
# output_array ==> ['this:is:a:test']

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • Girişler: Birleştirilecek giriş.
 • segment_ids: Şekli data.shape öneki olan bir tensör. Negatif segment kimlikleri desteklenmez.
 • num_segments: Bir skaler.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • ayırıcı: Birleştirme sırasında kullanılacak ayırıcı.

İadeler:

 • Output : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

UnsortedSegmentJoin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)
UnsortedSegmentJoin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments, const UnsortedSegmentJoin::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Separator (StringPiece x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: UnsortedSegmentJoin:: Öznitelikler

UnsortedSegmentJoin için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

SıralanmamışSegmentBirleştirme

 UnsortedSegmentJoin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

SıralanmamışSegmentBirleştirme

 UnsortedSegmentJoin(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments,
 const UnsortedSegmentJoin::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Ayırıcı

Attrs Separator(
 StringPiece x
)