tensor akışı:: işlem:: SıralanmamışSegmentMaks

#include <math_ops.h>

Bir tensörün bölümleri boyunca maksimumu hesaplar.

Özet

Segmentlerin açıklaması için segmentasyon bölümünü okuyun.

Bu operatör, bulunan (burada) sıralanmamış bölüm toplamı operatörüne benzer. Segmentler üzerinden toplamı hesaplamak yerine maksimumu şu şekilde hesaplar:

\(output_i = {j...} data[j...]\) burada max, j... öyle ki segment_ids[j...] == i .

Belirli bir bölüm kimliği i için maksimum boşsa, belirli sayısal tür için mümkün olan en küçük değeri çıkarır, output[i] = numeric_limits ::lowest() output[i] = numeric_limits ::lowest() .

Verilen segment kimliği i negatifse, karşılık gelen değer düşürülür ve sonuca dahil edilmez.

Örneğin:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_max(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 4, 3, 3, 4],
#    [5, 6, 7, 8]]

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • segment_ids: Şekli data.shape öneki olan bir tensör.

İadeler:

 • Output : num_segments boyutuna sahip tek bir boyutla değiştirilen ilk segment_ids.rank boyutları dışında verilerle aynı şekle sahiptir.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

UnsortedSegmentMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

SıralanmamışSegmentMaks

 UnsortedSegmentMax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const