tensor akışı:: işlem:: Nerede3

#include <math_ops.h>

condition bağlı olarak x veya y arasından öğeleri seçer.

Özet

x ve y tensörlerinin tümü aynı şekle sahip olmalıdır ve çıktı da bu şekle sahip olacaktır.

x ve y skaler ise condition tensörü skaler olmalıdır. Eğer x ve y vektörler veya daha yüksek dereceliyse, condition ya bir skaler olmalı, boyutu x ilk boyutuyla eşleşen bir vektör olmalı ya da x ile aynı şekle sahip olmalıdır.

condition tensörü, her öğedeki değere bağlı olarak, çıktıdaki karşılık gelen öğenin/satırın x (doğruysa) veya y (yanlışsa) alınması gerektiğini seçen bir maske görevi görür.

condition bir vektörse ve x ile y daha yüksek dereceli matrislerse, x ve y hangi satırın (dış boyut) kopyalanacağını seçer. condition , x ve y ile aynı şekle sahipse, x ve y hangi öğenin kopyalanacağını seçer.

Örneğin:

# 'condition' tensor is [[True, False]
#            [False, True]]
# 't' is [[1, 2],
#     [3, 4]]
# 'e' is [[5, 6],
#     [7, 8]]
select(condition, t, e) # => [[1, 6], [7, 4]]

# 'condition' tensor is [True, False]
# 't' is [[1, 2],
#     [3, 4]]
# 'e' is [[5, 6],
#     [7, 8]]
select(condition, t, e) ==> [[1, 2],
               [7, 8]]

 

Arguments:

 • scope: A Scope object
 • x: = A Tensor which may have the same shape as condition. If condition is rank 1, x may have higher rank, but its first dimension must match the size of condition.
 • y: = A Tensor with the same type and shape as x.

Returns:

 • Output: = A Tensor with the same type and shape as x and y.

Constructors and Destructors

Where3(const ::tensorflow::Scope & scope, ::tensorflow::Input condition, ::tensorflow::Input x, ::tensorflow::Input y)

Public attributes

operation
output

Public functions

node() const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input() const
operator::tensorflow::Output() const

Public attributes

operation

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

Nerede3

 Where3(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input condition,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const