Rastgele Operasyonlar

Özet

Sınıflar

tensorflow:: ops:: Çok terimli

Çok terimli bir dağılımdan örnekler çizer.

tensorflow:: ops:: ParameterizedTruncatedNormal

Normal dağılımdan rastgele değerler çıkarır.

tensorflow:: ops:: RandomGamma

Alfa ile tanımlanan Gama dağılımlarından rastgele değerler çıkarır.

tensorflow:: ops:: RastgeleNormal

Normal dağılımdan rastgele değerler çıkarır.

tensorflow:: ops:: RandomPoissonV2

Orana göre tanımlanan Poisson dağılımlarından rastgele değerler çıkarır.

tensorflow:: ops:: RandomShuffle

Bir tensörü ilk boyutu boyunca rastgele karıştırır.

tensorflow:: ops:: RandomUniform

Tekdüze bir dağılımdan rastgele değerler çıkarır.

tensorflow:: ops:: RandomUniformInt

Tekdüze bir dağılımdan rastgele tamsayılar çıkarır.

tensorflow:: ops:: KesilmişNormal

Kesilmiş bir normal dağılımdan rastgele değerler çıkarır.