tensor akışı:: işlem:: Çok eşlilik

#include <math_ops.h>

\(^{(n)}(x)\)poligamma fonksiyonunu hesaplayın.

Özet

Poligamma işlevi şu şekilde tanımlanır:

\(^{(a)}(x) = {d^a}{dx^a} (x)\)

burada \((x)\) digamma fonksiyonudur. Çok eşlilik işlevi yalnızca negatif olmayan tam sayı sıraları için tanımlanır \a

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Polygamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
z

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Kamu işlevleri

Çok eşlilik

 Polygamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const