tensor akışı:: işlem:: QuantizedMul:: Öznitelikler

#include <math_ops.h>

QuantizedMul için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

Toutput_ = DT_QINT32
DataType

Kamu işlevleri

Toutput (DataType x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Varsayılan olarak DT_QINT32'dir.

Genel özellikler

Çıkış_

DataType tensorflow::ops::QuantizedMul::Attrs::Toutput_ = DT_QINT32

Kamu işlevleri

Çıkış

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::QuantizedMul::Attrs::Toutput(
  DataType x
)

Varsayılan olarak DT_QINT32'dir.