tensor akışı:: işlem:: SparseReduceMaxSparse:: Öznitelikler

#include <sparse_ops.h>

SparseReduceMaxSparse için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcıları.

Özet

Genel özellikler

keep_dims_ = false
bool

Kamu işlevleri

KeepDims (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Doğruysa, uzunluğu 1 olan azaltılmış boyutları koruyun.

Genel özellikler

keep_dims_

bool tensorflow::ops::SparseReduceMaxSparse::Attrs::keep_dims_ = false

Kamu işlevleri

KeepDims

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseReduceMaxSparse::Attrs::KeepDims(
  bool x
)

Doğruysa, uzunluğu 1 olan azaltılmış boyutları koruyun.

Varsayılanlar yanlıştır