tensor akışı:: işlem:: TensorArrayGather:: Öznitelikler

#include <data_flow_ops.h>

TensorArrayGather için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

element_shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()
PartialTensorShape

Kamu işlevleri

ElementShape (PartialTensorShape x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Biliniyorsa, bir elemanın beklenen şekli.

Genel özellikler

element_shape_

PartialTensorShape tensorflow::ops::TensorArrayGather::Attrs::element_shape_ = ::tensorflow::PartialTensorShape()

Kamu işlevleri

Eleman Şekli

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::TensorArrayGather::Attrs::ElementShape(
  PartialTensorShape x
)

Biliniyorsa, bir elemanın beklenen şekli.

TensorArray öğelerinin şekillerini doğrulamak için kullanılır. Bu şekil tam olarak belirtilmemişse sıfır boyutlu TensorArray'lerin toplanması bir hatadır.

Varsayılanlar