tensor akışı:: işlem:: SıralanmamışSegmentBirleştirme:: Öznitelikler

#include <string_ops.h>

UnsortedSegmentJoin için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Özet

Genel özellikler

separator_ = ""
StringPiece

Kamu işlevleri

Separator (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Birleştirirken kullanılacak ayırıcı.

Genel özellikler

ayırıcı_

StringPiece tensorflow::ops::UnsortedSegmentJoin::Attrs::separator_ = ""

Kamu işlevleri

Ayırıcı

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::UnsortedSegmentJoin::Attrs::Separator(
  StringPiece x
)

Birleştirirken kullanılacak ayırıcı.

Varsayılan olarak ""