tensor akışı:: işlem:: AsString

#include <string_ops.h>

Verilen tensördeki her girişi dizelere dönüştürür.

Özet

Birçok sayısal türü ve boolean'ı destekler.

Unicode için [ https://www.tensorflow.org/tutorials/recurrentation/unicode ](Unicode metinle çalışma) eğitimine bakın.

Argümanlar:

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • kesinlik: Kayan nokta sayıları için kullanılacak ondalık sonrası kesinlik. Yalnızca hassasiyet > -1 ise kullanılır.
 • bilimsel: Kayan noktalı sayılar için bilimsel gösterimi kullanın.
 • en kısa: Kayan noktalı sayılar için en kısa gösterimi (bilimsel veya standart) kullanın.
 • genişlik: Ondalık sayılardan önceki sayıları bu genişliğe kadar doldurun . Hem kayan nokta hem de tam sayı sayıları için geçerlidir. Yalnızca genişlik > -1 ise kullanılır.
 • dolgu: Genişlik > -1 ise doldurulacak değer. Boşsa boşluklarla doldurun. Diğer bir tipik değer ise '0'dır. Dize 1 karakterden uzun olamaz.

İadeler:

 • Output : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

AsString (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
AsString (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const AsString::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Fill (StringPiece x)
Precision (int64 x)
Scientific (bool x)
Shortest (bool x)
Width (int64 x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: AsString:: Öznitelikler

AsString için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

AsString

 AsString(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input
)

AsString

 AsString(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const AsString::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Doldurmak

Attrs Fill(
 StringPiece x
)

Kesinlik

Attrs Precision(
 int64 x
)

İlmi

Attrs Scientific(
 bool x
)

En kısa

Attrs Shortest(
 bool x
)

Genişlik

Attrs Width(
 int64 x
)