tensor akışı:: işlem:: BatchMatMul

#include <math_ops.h>

İki tensörün dilimlerini gruplar halinde çarpar.

Özet

Tensor x ve y tüm dilimlerini çarpar (her dilim bir grubun öğesi olarak görülebilir) ve bireysel sonuçları aynı toplu iş boyutunda tek bir çıkış tensöründe düzenler. Bireysel dilimlerin her biri isteğe bağlı olarak, çarpmadan önce adj_x veya adj_y bayrağını varsayılan olarak False olan True olarak ayarlayarak birleştirilebilir (bir matrisi birleştirmek, onu transpoze etmek ve birleştirmek anlamına gelir).

Giriş tensörleri x ve y [..., r_x, c_x] ve [..., r_y, c_y] şeklinde 2 boyutlu veya daha yüksektir.

Çıkış tensörü 2 boyutlu veya daha yüksek olup [..., r_o, c_o] şeklindedir; burada:

r_o = c_x if adj_x else r_x
c_o = r_y if adj_y else c_y

Şu şekilde hesaplanır:

output[..., :, :] = matrix(x[..., :, :]) * matrix(y[..., :, :])

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • x: 2 boyutlu veya daha yüksek şekilli [..., r_x, c_x] .
 • y: 2 boyutlu veya daha yüksek şekilli [..., r_y, c_y] .

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • adj_x: Eğer True ise, x dilimlerini birleştirin. Varsayılan olarak False ayarlanır.
 • adj_y: Eğer True ise, y dilimlerini birleştirin. Varsayılan olarak False ayarlanır.

İadeler:

 • Output : 3 boyutlu veya daha yüksek şekilli [..., r_o, c_o]

Yapıcılar ve Yıkıcılar

BatchMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
BatchMatMul (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const BatchMatMul::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

AdjX (bool x)
AdjY (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: BatchMatMul:: Öznitelikler

BatchMatMul için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

BatchMatMul

 BatchMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y
)

BatchMatMul

 BatchMatMul(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input y,
 const BatchMatMul::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

AdjX

Attrs AdjX(
 bool x
)

AdjY

Attrs AdjY(
 bool x
)