tensor akışı:: işlem:: Geçmek

#include <math_ops.h>

İkili çapraz çarpımı hesaplayın.

Özet

a ve b aynı şekilde olmalıdır; bunlar ya basit 3 elemanlı vektörler olabilir ya da en içteki boyutun 3 olduğu herhangi bir şekil olabilir. İkinci durumda, karşılık gelen 3 elemanlı vektörlerin her bir çifti bağımsız olarak çapraz çarpılır.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • a: 3 elemanlı vektörler içeren bir tensör.
  • b: a ile aynı tip ve şekildeki başka bir tensör.

İadeler:

  • Output : a ve b vektörlerin ikili çapraz çarpımı.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Cross (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input b)

Genel özellikler

operation
product

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

ürün

::tensorflow::Output product

Kamu işlevleri

Geçmek

 Cross(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input b
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const