tensor akışı:: işlem:: Cumprod

#include <math_ops.h>

Tensör x axis boyunca kümülatif çarpımını hesaplayın.

Özet

Varsayılan olarak bu op, kapsayıcı bir cumprod gerçekleştirir; bu, girişin ilk öğesinin çıkışın ilk öğesiyle aynı olduğu anlamına gelir:

tf.cumprod([a, b, c]) # => [a, a * b, a * b * c]

exclusive kwarg'ı True olarak ayarladığınızda bunun yerine özel bir cumprod gerçekleştirilir:

tf.cumprod([a, b, c], exclusive=True) # => [1, a, a * b]

reverse kwarg'ı True olarak ayarladığınızda cumprod ters yönde gerçekleştirilir:

tf.cumprod([a, b, c], reverse=True) # => [a * b * c, b * c, c]

Bu, ayrı tf.reverse operasyonlarını kullanmaktan daha verimlidir.

reverse ve exclusive kwarglar da birleştirilebilir:

tf.cumprod([a, b, c], exclusive=True, reverse=True) # => [b * c, c, 1]

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • x: Bir Tensor . Şu türlerden biri olmalıdır: float32 , float64 , int64 , int32 , uint8 , uint16 , int16 , int8 , complex64 , complex128 , qint8 , quint8 , qint32 , half .
 • eksen: int32 türünde bir Tensor (varsayılan: 0). [-rank(x), rank(x)) aralığında olmalıdır.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • özel: True ise özel cumprod gerçekleştirin.
 • ters: Bir bool (varsayılan: Yanlış).

İadeler:

 • Output : Çıkış tensörü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Cumprod (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input axis)
Cumprod (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input axis, const Cumprod::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
out

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Exclusive (bool x)
Reverse (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: Cumprod:: Öznitelikler

Cumprod için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

dışarı

::tensorflow::Output out

Kamu işlevleri

Cumprod

 Cumprod(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input axis
)

Cumprod

 Cumprod(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x,
 ::tensorflow::Input axis,
 const Cumprod::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Özel

Attrs Exclusive(
 bool x
)

Tersi

Attrs Reverse(
 bool x
)