tensor akışı:: işlem:: Tecrübe

#include <math_ops.h>

x'in üstel değerini öğe bazında hesaplar.

Özet

\(y = e^x\).

Bu fonksiyon giriş tensöründeki her elemanın üstel değerini hesaplar. yani exp(x) veya e^(x) , burada x giriş tensörüdür. e Euler sayısını belirtir ve yaklaşık olarak 2,718281'e eşittir. Çıkış herhangi bir gerçek giriş için pozitiftir.

 x = tf.constant(2.0)
 tf.math.exp(x) ==> 7.389056

 x = tf.constant([2.0, 8.0])
 tf.math.exp(x) ==> array([7.389056, 2980.958], dtype=float32)
 

Karmaşık sayılar için üstel değer şu şekilde hesaplanır:

 e^(x+iy) = e^x * e^iy = e^x * (cos y + i sin y)
 

Örnek olarak 1+1j karmaşık sayısını ele alalım. e^1 * (çünkü 1 + i günah 1) = 2,7182818284590 * (0,54030230586+0,8414709848j)

 x = tf.constant(1 + 1j)
 tf.math.exp(x) ==> 1.4686939399158851+2.2873552871788423j
 

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Exp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

Genel özellikler

operation
y

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

sen

::tensorflow::Output y

Kamu işlevleri

Tecrübe

 Exp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input x
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const