tensor akışı:: işlem:: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

#include <array_ops.h>

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel işlemi için degradeleri hesaplayın.

Özet

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • degradeler: FakeQuantWithMinMaxVars işleminin üzerinde geri yayılan degradeler; aşağıdakilerden birini şekillendirin: [d] , [b, d] , [b, h, w, d] .
 • girdiler: FakeQuantWithMinMaxVars işlemine girdi olarak iletilen değerler, gradients aynı şekildedir. min, max: Niceleme aralığı, [d] şeklindeki kayan noktalar.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • num_bits: Nicelemenin bit genişliği; 2 ile 16 arasında (dahil).
 • dar_aralık: 2^num_bits - 1 farklı değer halinde nicemlenip nicelenmeyeceği.

İadeler:

 • Output backprops_wrt_input: Girişlere göre geriye yayılan degradeler, inputs aynı şekil: gradients * (inputs >= min && inputs <= max) .
 • Output backprop_wrt_min: min parametresiyle geri yayılan degradeler, şekil [d] : sum_per_d(gradients * (inputs < min)) .
 • Output backprop_wrt_max: Maksimum parametreye göre geriye yayılan degradeler, şekil [d] : sum_per_d(gradients * (inputs > max)) .

Yapıcılar ve Yıkıcılar

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max)
FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, :: tensorflow::Input min, :: tensorflow::Input max, const FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient::Attrs & attrs)

Genel özellikler

backprop_wrt_max
backprop_wrt_min
backprops_wrt_input
operation

Genel statik işlevler

NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient:: Attrs

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

backprop_wrt_max

::tensorflow::Output backprop_wrt_max

backprop_wrt_min

::tensorflow::Output backprop_wrt_min

backprops_wrt_input

::tensorflow::Output backprops_wrt_input

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max
)

FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient

 FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 ::tensorflow::Input min,
 ::tensorflow::Input max,
 const FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannelGradient::Attrs & attrs
)

Genel statik işlevler

Dar Aralık

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
 int64 x
)