tensor akışı:: işlem:: QuantizedRelu6

#include <nn_ops.h>

Nicelenmiş Doğrultulmuş Doğrusal 6'yı hesaplar: min(max(features, 0), 6)

Özet

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • min_features: En düşük nicelenmiş değerin temsil ettiği kayan değer.
 • max_features: En yüksek nicelenmiş değerin temsil ettiği kayan değer.

İadeler:

 • Output aktivasyonları: "Özellikler" ile aynı çıkış şekline sahiptir.
 • Output min_aktivasyonları: En düşük nicelenmiş değerin temsil ettiği kayan değer.
 • Output max_activations: En yüksek nicelenmiş değerin temsil ettiği kayan değer.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

QuantizedRelu6 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input min_features, :: tensorflow::Input max_features)
QuantizedRelu6 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input min_features, :: tensorflow::Input max_features, const QuantizedRelu6::Attrs & attrs)

Genel özellikler

activations
max_activations
min_activations
operation

Genel statik işlevler

OutType (DataType x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: QuantizedRelu6:: Öznitelikler

QuantizedRelu6 için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

aktivasyonlar

::tensorflow::Output activations

max_activations

::tensorflow::Output max_activations

min_activations

::tensorflow::Output min_activations

operasyon

Operation operation

Kamu işlevleri

QuantizedRelu6

 QuantizedRelu6(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input features,
 ::tensorflow::Input min_features,
 ::tensorflow::Input max_features
)

QuantizedRelu6

 QuantizedRelu6(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input features,
 ::tensorflow::Input min_features,
 ::tensorflow::Input max_features,
 const QuantizedRelu6::Attrs & attrs
)

Genel statik işlevler

Çıkış Türü

Attrs OutType(
 DataType x
)