tensor akışı:: işlem:: OkuyucuReadUpTo

#include <io_ops.h>

Reader tarafından üretilen en num_records (anahtar, değer) çiftini döndürür.

Özet

Gerektiğinde giriş kuyruğundan çıkar (örneğin, Reader'ın önceki dosyayla işi bittiğinden beri yeni bir dosyadan okumaya başlaması gerektiğinde). Son gruptan önce bile num_records daha azını döndürebilir.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • Reader_handle: Reader işleyin.
  • kuyruk_handle: Dize çalışma öğeleriyle birlikte bir Queue işleyici.
  • num_records: Reader okunacak kayıt sayısı.

İadeler:

  • Output tuşları: 1-D tensör.
  • Output değerleri: 1 boyutlu bir tensör.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ReaderReadUpTo (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle, :: tensorflow::Input queue_handle, :: tensorflow::Input num_records)

Genel özellikler

keys
operation
values

Genel özellikler

anahtarlar

::tensorflow::Output keys

operasyon

Operation operation

değerler

::tensorflow::Output values

Kamu işlevleri

OkuyucuReadUpTo

 ReaderReadUpTo(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle,
  ::tensorflow::Input queue_handle,
  ::tensorflow::Input num_records
)