tensor akışı:: işlem:: SkalerÖzet

#include <logging_ops.h>

Skaler değerlere sahip bir Summary protokol arabelleğinin çıktısını alır.

Özet

Giriş tags ve values aynı şekle sahip olmalıdır. Oluşturulan özette, tags ve values her etiket-değer çifti için bir özet değeri bulunur.

Argümanlar:

  • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
  • Etiketler: Özet için etiketler.
  • değerler: 'etiketler' ile aynı şekil. Özet için değerler.

İadeler:

  • Output : Skaler. Serileştirilmiş Summary protokol arabelleği.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

ScalarSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tags, :: tensorflow::Input values)

Genel özellikler

operation
summary

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

özet

::tensorflow::Output summary

Kamu işlevleri

SkalerÖzet

 ScalarSummary(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tags,
  ::tensorflow::Input values
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const